Centrálny zoznam dlžníkov

Centrálny zoznam dlžníkov je národný register umožňujúci vyhľadávať záväzky z otvorených aj uzavretých databáz na základe poskytnutých dát veriteľov.

Najväčší zoznam dlžníkov

Vďaka Centrálnemu zoznamu dlžníkov je možné vyhľadať dlžníkov, ktorí neplnia svoje záväzky a vďaka zisteným informáciám nepodstupovať riziko poskytnutia nekrytých pôžičiek, poskytnutia nájmu, ktoré nebudú hradené. Naopak, dlžník môže vďaka zisteniu, že je vedený v registri predísť exekúciám, zabaveniu majetku exekútormi, zabavením majetku osôb v jeho blízkosti.

Maximálna ochrana osobných údajov

Vďaka automatizovanému spracovaniu je zaistená maximálna ochrana osobných údajov v súčinnosti s pohodlným vyhľadávaním dlžníkov na internete.